แจ้งให้นักเรียนทราบ 
ให้นักเรียนที่ยังไม่ทำ Midterm  และยังไม่ทำแบบทดสอบ หรือต้องการทำ
เพื่อปรับแก้ไข คะแนน 
ให้เข้ามาทำ ใน วันที่  6 ต.ค. 2560  
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น
เลือกทำแบบทดสอบ
    *************************
 แจ้งให้นักเรียนทราบ
  ให้นักเรียนตรวจสอบการ ส่งงานและคะแนนเก็บ
  มีปัญหา อย่างไรติดต่อครูได้  ที่ ...
   Email : kroosert@hatyaiwit.ac.th

                                ม.4/1 - ม.4/10
                                ม.4/11 - ม.4/19

Image result for ลายดอกไม้คั้น