อิทธิพลของสื่อโฆษณา


Click  ที่หัวลูกศรก่อนครับ
č
VDO เรื่องรู้เท่าทันโฆษณายานมโต.mp4
(7644k)
ประเสริฐ พจนเวท,
30 ก.ค. 2558 22:56
č
ตัวอย่าง คลิป VDO โฆษณา เปปทีน อยากเป็นหมอ.mp4
(1079k)
ประเสริฐ พจนเวท,
16 ก.ค. 2557 19:55
č
ตัวอย่าง คลิป VDO สื่อโฆษณาเชิงบวก.mp4
(4071k)
ประเสริฐ พจนเวท,
16 ก.ค. 2557 19:46
č
ตัวอย่าง คลิป VDO สื่อโฆษณาเชิงลบ.mp4
(1357k)
ประเสริฐ พจนเวท,
16 ก.ค. 2557 19:47
č
ตัวอย่าง คลิป VDO โฆษณา เปปทีน ที่ถูกแบน .mp4
(1257k)
ประเสริฐ พจนเวท,
16 ก.ค. 2557 19:54
č
วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่ถูกแบน.mp4
(4172k)
ประเสริฐ พจนเวท,
30 ก.ค. 2558 22:58
ć
ประเสริฐ พจนเวท,
30 ก.ค. 2558 22:52
č
โฆษณาแบรนด์ซุปไก่.mp4
(1431k)
ประเสริฐ พจนเวท,
4 ส.ค. 2557 20:49