รู้ทันสื่อโฆษณา


č
VDO เรื่องรู้เท่าทันโฆษณายานมโต.mp4
(7644k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
6 มิ.ย. 2556 18:41
č
ตัวอย่าง คลิป VDO โฆษณา เปปทีน อยากเป็นหมอ.mp4
(1079k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:25
č
ตัวอย่าง คลิป VDO สื่อโฆษณาเชิงบวก.mp4
(4071k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:24
č
ตัวอย่าง คลิป VDO สื่อโฆษณาเชิงลบ.mp4
(1357k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:24
č
ตัวอย่าง คลิป VDO โฆษณา เปปทีน ที่ถูกแบน .mp4
(1257k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:25
č
เพลงเก่า โฆษณาเก่า หาดูยาก _โฆษณา พ่อเป็นใบ้ ดูแล้วเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วย ใว้เช็ดน้ำตา [Remix].mp4
(10877k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:26
č
โฆษณา กาแฟ เนเจอร์กิฟ (Funny Ads).mp4
(2082k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:27
č
โฆษณาแอ๊กที่ถูกแบนจากทีวี ครับ 1.mp4
(4172k)
prasert@hatyaiwit.ac.th,
28 ก.ค. 2557 19:27